Związek Harcerstwa Polskiego                                       

 KOMENDANTKA HUFCA

           Ś M I G I E L

 im. dr. Franciszka Witaszka

Śmigiel, 8 lutego 2006 r.

 

 

R O Z K A Z  L. 2/2006

(wyjątki)

 

 

I. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1      Komenda Hufca zwołuje na dzień 9 marca 2006 r. Zbiórkę Wyborczą Hufca ZHP Śmigiel, która odbędzie się w Domu Harcerza w Śmiglu, przy ul. Lipowej 26 o godzinie 18.00.

1.1.2      Ogłaszam listę uczestników Zjazdu Hufca ZHP Śmigiel z czynnym prawem wyborczym:

1.                  

Magdalena

Stachowska

podharcmistrzyni

komendantka hufca

2.                  

Ryszard

Duda

harcmistrz

z-ca komendantki hufca, członek KSI

3.                  

Tadeusz

Marciniak

harcmistrz

Skarbnik hufca, przewodniczący KSI

4.                  

Romuald

Wojciechowski

podharcmistrz

członek komendy hufca

5.                  

Karol

Włodarczak

przewodnik

członek komendy hufca, namiestnik, drużynowy

6.                  

Roksana

Gorlas

przewodniczka

członek komendy hufca, drużynowa

7.                  

Barbara

Ławniczak

harcmistrzyni

przewodnicząca KRH, drużynowa

8.                  

Witold

Sadowski

przewodnik

członek  KRH

9.                  

Barbara

Konieczna

przewodniczka

członek  KRH

10.             

Witold

Kulus

podharcmistrz

 

11.             

Andrzej

Kluczyński

harcmistrz

członek  KSI, przewodniczący kręgu seniorów

12.             

Agnieszka

Snela

przewodniczka

członek KSI

13.             

Marcin

Nowak

przewodnik

członek  KSI

14.             

Katarzyna

Włodarczak

przewodniczka

drużynowa, członek kapituły Stopnia HO

15.             

Bartosz

Snela

przedwodnik

drużynowy, webmaster

16.             

Kamila

Snela

 

drużynowa

17.             

Joanna

Snela

przewodniczka

drużynowa

18.             

Bartłomiej

Gruszko

 

drużynowy

19.             

Bernadeta

Dudzińska

 

drużynowa

20.             

Milena

Wachowiak

 

drużynowa

21.             

Lucyna

Górna

 

opiekun drużyny

22.             

Stachowski

Łukasz

 

drużynowy

 

 


 

C z u w a j !

 

phm. Magdalena Stachowska